شرایط گارانتی شارژر و کابل :

  • تمامی شارژرها و کابل های شرکت آوا شامل ۱۵ روز ضمانت میباشد