شرایط ارسال

  • خرید از مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به بالا شامل ارسال رایگان میباشد.
  • در تمامی موارد هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد.